Ujzzujzz

Hot Www Stockchimp.com You media Error

Hot Www Stockchimp.com You

.


Hot Hot isearchi Stockchimp.com fsearchr Www asearch e Stockchimp.com e Stockchimp.com t Stockchimp.com searchr Stockchimp.com o Hot Www Stockchimp.com osearch Stockchimp.com d Www i Hot isearchtsearcha Stockchimp.com osearche Hot Www e Stockchimp.com Stockchimp.com ise Stockchimp.com a Stockchimp.com o Hot a Stockchimp.com osearch Stockchimp.com n Hot ssearcharhs Stockchimp.com asearchc Www l searchtosearchksearchh Www m Www .searchom Stockchimp.com e Stockchimp.com rch Hot H Www t Hot asearch Stockchimp.com w e Stockchimp.com e Www r Stockchimp.com h Www Hot Hot isasearchch Www Ho Stockchimp.com Stockchimp.com s Hot arcsearchesearch searchw Stockchimp.com

Eesti

media Sihtasutuse serveris on viga. Palun proovi uuesti.

Lisa infot võid saada kanalist #pedia FreeNoden IRC-võrgust.

Kui soovite mittetulunduslikku media Sihtasutust aidata, siis palun tehke annetus.


Kui teatate sellest veast media süsteemiadministraatoritele, siis palun pange kaasa alltoodud üksikasjad.

فارسی

کارسازهای ما در حال حاضر با مشکلی فنی مواجه هستند. این مشکل موقتی است و به‌زودی برطرف خواهد شد. لطفاً دقایقی دیگر دوباره تلاش کنید.

احتمالاً با مراجعه به کانال #pedia در شبکهٔ آی‌آرسی فری‌نود می‌توانید اطلاعات بیشتری در این رابطه کسب کنید.

بنیاد ویکی‌مدیا سازمانی ناسودبر است که تعدادی از محبوب‌ترین وب‌گاه‌های اینترنتی از جمله ویکی‌پدیا را میزبانی می‌کند. این بنیاد دائماً نیازمند سخت‌افزارهای جدید است. در صورت تمایل مبلغی اهدا کنید.


اگر این خطا را به مدیریت سامانهٔ ویکی‌مدیا گزارش می‌کنید، خواهشمندیم جزئیات زیر را نیز در پیام خود ارسال کنید.

Suomi

media-säätiön palvelimilla on tapahtunut virhe. Yritä uudelleen hetken kuluttua.

Lisätietoja saa Freenode-verkon IRC-kanavalta #pedia-fi.

Jos haluat auttaa voittoa tavoittelematonta media-säätiötä, tee lahjoitus.


Jos ilmoitat tästä virheestä median ylläpitäjille, liitä mukaan alla olevat tiedot.

Français

Les serveurs de la Fondation media ont détecté une erreur. Merci de patienter quelques minutes avant de réessayer.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le canal #pedia-fr du réseau IRC freenode.

Si vous voulez aider la fondation media, à but non lucratif, qui fait fonctionner pédia, vous pouvez faire un don.


Si vous signalez cette erreur aux administrateurs système de media, veuillez indiquer les détails ci-dessous.

עברית

עקב בעיה טכנית בשרתי קרן ויקימדיה, האתרים המאוחסנים בהם אינם זמינים.

הבעיה היא ככל הנראה זמנית ואנו מקווים שתפתר במהרה. אנא נסו שנית בעוד מספר דקות.

אם ברצונכם לעזור לקרן ויקימדיה הפועלת ללא מטרת רווח, באפשרותכם לתרום לה.


אם תרצו לדווח על השגיאה למנהלי המערכת של ויקימדיה, אנא הקפידו לכלול את הפרטים שלהלן.

Bahasa Indonesia

Server Yayasan media sedang mengalami masalah untuk sementara waktu. Silahkan coba beberapa saat lagi.

Anda bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari #pedia channel di Freenode IRC network.

media adalah yayasan nirlaba, jika Anda ingin membantu, silahkan berikan donasi Anda.


Jika Anda melaporkan kesalahan ini kepada Pengurus Sistem media, harap cantumkan detil berikut.

Italiano

I server della media Foundation hanno al momento qualche problema tecnico. Per favore, riprova tra qualche minuto.

Per ulteriori informazioni puoi visitare il canale #pedia-it sulla rete IRC di FreeNode.

Se vorrai aiutarci con una donazione, te ne saremo grati.


Includi i seguenti dettagli se segnali questo errore agli amministratori di sistema di media.

日本語

現在、ウィキメディア財団のサーバに技術的な問題が発生しています。

問題は一時的なものでまもなく回復する見込みです。しばらくしてからもう一度接続してみてください

詳しい情報は Freenode の IRC チャンネル#pedia-jaをご覧下さい。


このエラーをウィキメディアのシステム管理者に報告する際は、次に表示されるエラーの詳細もあわせてお知らせください。

한국어

현재 위키미디어 재단의 서버에 기술적 문제가 생겼습니다. 몇 분 뒤에 다시 시도해 보십시오.

자세한 정보를 원하신다면 FreeNode의 #pedia-ko 채널이나 HanIRC의 #pedia 채널으로 오십시오.

비영리 위키미디어 재단을 돕고 싶다면, 기부하세요.


위키미디어 시스템 관리자에게 오류를 보고할 때에는 다음 사항도 기재해 주세요.

Nederlands

Onze servers hebben op dit moment een technisch probleem. Dit is waarschijnlijk tijdelijk en wordt zo snel mogelijk verholpen. Probeer het opnieuw over enkele minuten.

Voor meer informatie kunt u terecht op het kanaal #pedia-nl op het FreeNode IRC-netwerk.

De media Foundation is een organisatie zonder winstoogmerk die enkele van de meest populaire sites op Internet beheert, waaronder pedia. We moeten continu nieuwe hardware bijkopen. Indien u wilt helpen, doe dan alstublieft een donatie.


Indien u deze fout meldt aan de systeembeheerders van media Foundation, vermeld dan alstublieft onderstaande details.

Norsk (Bokmål)

media foundations servere har funnet en feil. Prøv på nytt litt senere.

For mer informasjon, besøk kanalen #pedia-no.

Gjerne gi en donasjon til media Foundation.


Hvis du rapporterer denne feilen til medias systemadministratorer, vennligst ta med detaljene fra denne siden.

Polski

Serwery Fundacji media mają w tej chwili problemy techniczne. Spróbuj ponownie później.

W celu uzyskania dokładniejszych informacji możesz odwiedzić kanał #pedia-pl na sieci IRC FreeNode.

Jeśli chcesz pomóc Fundacji media możesz złożyć darowiznę.


Jeśli zamierzasz zgłosić ten błąd administratorom Fundacji media załącz także poniższe szczegóły.

Português

Os servidores da Fundação media estão com dificuldades técnicas. Por favor, tente novamente dentro de alguns minutos.

Para mais informações, pode tentar o canal #pedia-pt na rede de IRC FreeNode.

Se você gostaria de ajudar a Fundação media, uma organização sem fins lucrativos, por favor faça uma doação.


Se você informar esse erro para os administradores do sistema da media, por favor indique os detalhes seguintes.

Română

Serverele Fundaţiei media întâmpină în acest moment dificultăţi tehnice. Vă rugăm să încercaţi din nou în câteva minute.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi canalul #ro.pedia pe reţeaua FreeNode IRC.

Dacă doriţi să ajutaţi Fundaţia non-profit media, vă rugăm să faceţi o donaţie.


Dacă raportaţi această eroare administratorilor de sistem ai media, vă rugăm includeţi detaliile de mai jos.

Русский

На серверах фонда «Викимедиа» возникли технические трудности. Проблема, скорее всего, носит временный характер и вскоре будет устранена. Пожалуйста, попробуйте обновить страницу через несколько минут.

Дополнительную информацию можно получить посетив IRC-канал #pedia-ru сети «Freenode».

Фонд «Викимедиа» (media Foundation) — некоммерческая организация, размещающая и обслуживающая несколько наиболее популярных в Интернете сайтов, в том числе — Википедию. Фонд испытывает постоянную потребность в приобретении нового оборудования. Вы можете помочь, сделав пожертвование.


Если вы решите сообщить об ошибке нашему системному администратору, пожалуйста, передайте ему следующую техническую информацию.

Српски

Сервери Викимедијине Задужбине тренутно имају техничке потешкоће. Молимо вас покушајте касније.

За даље информације, можете да посетите канал #pedia-sr на FreeNode ИРЦ мрежи.

pHot Www Stockchimp.com You media Errorx M.yonjizz.come eHot Www Stockchimp.com You media Errorx i Www.yuojjzz.com